Приватне акціонерне товариство "Сумирибгосп"

код ЕДРПОУ: 00476760

Адреса: 40002 м. Суми, вул.Роменська, 105

Тел./факс: (0542) 22-32-88

Поштова скринька: vat_00476760@emitent.net.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Статут
Виписка з єдиного державного реєстру
Положення про збори
Положення про наглядову раду
Положення про правління
Положення про ревізійну комісію
Протокол загальних зборів акціонерів 30.05.2011 року
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Посадові особи емітента
Протокол загальних зборів акціонерів 06.04.2012 року
Статут ПАТ "СУМИРИБГОСП"
Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИРИБГОСП" 16.04.2013
Протокол про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИРИБГОСП" 16.04.2013
Положення про Наглядову раду ПАТ "СУМИРИБГОСП"
Положення про Правління ПАТ "СУМИРИБГОСП"
Звіт Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2012 році
Протокол річних ЗЗА ПАТ "СУМИРИБГОСП" 24.03.2014
Протокол про підсумки голосування на річних ЗЗА ПАТ "СУМИРИБГОСП" 24.03.2014
Повідомлення про підсумки голосування на річних ЗЗА ПАТ "СУМИРИБГОСП" 24.03.2014
Повідомлення про прийняті на позачергових ЗЗА рішення 23.02.2015
Висновок ревізійної комісії про результати діяльності у 2014 році
Виписка з ЄДР від 10.03.2015
Статут від 05.03.2015
Звіт про фінансові результати за 2014
Протокол річних (чергових) Загальних зборів акціонерів від 04.03.2015
Інформація щодо положення про виконавчий орган
Інформація щодо положення про ревізійну комісію
Положення про Загальні збори акціонерів від 04.03.2015
Положення про Наглядову раду від 04.03.2015
Баланс станом на 31.12.2014
Звіт про власний капітал за 2014
Звіт про рух грошових коштів за 2014
Інформація про афілійованих осіб
Повідомлення про підсумки голосування на річних (чергових) ЗЗА, проведених 04.03.2015
Повідомлення про підсумки голосування на позачергових ЗЗА, проведених 24.03.2016 (розміщено 2016-03-29)
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 24.03.2016 (розміщено 2016-03-29)
Інформація про афілійованих осіб (розміщено 2016-03-29)
Протокол річних (чергових) Загальних зборів акціонерів від 30.04.2016 (розміщено 2016-05-11)
Підсумки голосування на річних (чергових) ЗЗА, проведених 30.04.2016 (розміщено 2016-05-11)
Інформація про афілійованих осіб (розміщено 2016-07-13)
Інформація щодо принципів (кодексу) корпоративного управління
Інформація щодо висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора за 2015 рік
Документи звітності, що подаються до територіальних державних органів (розміщено 2016-08-19)
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИРИБГОСП" 23.02.2015
Підсумки голосування на річних ЗЗА ПАТ СУМИРИБГОСП 23.03.2017р (розміщено 28.03.2017 р)
Протокол річних ЗЗА ПАТ Сумирибгосп 23.03.2017 р. (розміщено 28.03.2017р)
Підсумки голосування на річних ЗЗА, проведених 02.04.2018 (розміщено 04.04.2018)
Підсумки голосування на річних ЗЗА, проведених 22.04.2019 (розміщено 23.04.2019)
Підсумки голосування на річних ЗЗА, проведених 16.03.2020 (розміщено 30.03.2020)
Кваліфікований електронний підпис на документі від 30.03.2020
Інформація щодо положення про філії та представництва

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Річний звіт за 2010 рік 2011-04-30
Кваліфікований ел.підпис - Річний звіт за 2018 рік (розміщено 16.09.2019)-доповнений 2019-09-16
Річний звіт за 2011 рік 2012-04-13
Річний звіт за 2012 рік 2013-04-17
Річний звіт за 2013 рік 2014-04-24
Річний звіт за 2018 рік (розміщено 16.09.2019)-доповнений 2019-09-16
Річний звіт за 2014 рік 2015-04-30
Кваліфікований ел. підпис - Річний звіт за 2018 рік (розміщено 13.09.2019) 2019-09-13
Річний звіт за 2015 рік 2016-04-27
Річний звіт за 2015 рік (розміщено 04.10.2016 р.) 2016-10-06
Річний звіт за 2016 рік (розміщено 27.04.2017 р.) 2017-04-27
Річний звіт за 2018 рік (розміщено 13.09.2019) 2019-09-13
Річний звіт за 2017 рік (розміщено 02.05.2018р.) 2018-05-02
Річний звіт за 2018 рік (розміщено 24.04.2019) 2019-04-24
Кваліфікований ел. підпис - Річний звіт за 2018 рік (розміщено 24.04.2019) 2019-04-24
Річний звіт за 2019 рік (розміщено 23.04.2020) 2020-04-23
Кваліфікований ел. підпис - Річний звіт за 2019 рік (розміщено 23.04.2020 2020-04-23

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Оголошення про проведення збрів 2012-04-06 2012-02-29
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2011-05-30 2011-05-30
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2010-10-07 2011-04-30
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2009-04-28 2011-04-30
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-04-29 2011-04-30
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2008-04-22 2011-04-30
Повідомлення про доповнення річного звіту за 2018 рік(розміщено 16.09.2019) 2019-09-16 2019-09-16
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2012-08-14 2012-08-15
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2013-03-01 2013-03-01
повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 2013-03-28 2013-04-01
Повідомлення про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 16.04.2013 2013-04-18 0000-00-00
Відомості про зміну складу посадових осіб 2014-03-25 2014-03-27
Кваліфікований ел. підпис - Спростування річної інформації від 24.04.2019 2019-09-13 2019-09-13
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-04-30 2014-05-06
Спростування річної інформації від 24.04.2019 2019-09-13 2019-09-13
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-12-25 2014-12-26
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 2015-01-22 2015-01-22
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2015-01-27 2015-01-27
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2015-01-30 2015-01-30
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2015-02-17 2015-02-17
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-02-23 2015-02-26
Відомості про зміну складу посадовичх осіб емітента 2015-02-24 2015-02-26
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 2015-03-04 2015-03-06
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 2015-03-05 2015-03-06
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2015-03-11 2015-03-12
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-04-10 2015-04-10
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 2016-02-16 2016-02-16
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-03-09 2016-03-09
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2016-03-23 2016-03-25
Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 2016-03-25 2016-03-28
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-03-25 2016-03-29
Спростування інформації щодо відомостей про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій та розкриття виправленої інформації 2016-04-06 2016-04-06
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (розміщено 12.02.2020) 2020-03-16 2020-02-12
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2016-07-13 2016-07-13
Спростування (розміщено 06.10.2016 р.) 2016-10-04 2016-10-06
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-12-01 2016-12-02
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.03.2017 р. 2017-03-23 2017-02-16
Спростування недостовірної інформації в повідомленні про проведення загальних зборів 2017-02-21 2017-02-22
Спростування недостовірної інформації в повідомленні про несвоєчасне розміщення інформації 2017-02-21 2017-02-22
Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів 2017-02-21 2017-02-22
Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів 2017-02-21 2017-02-22
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 24.03.2017 р.) 2017-03-23 2017-03-24
Відомості про зміну типу акціонерного товариства (розміщено 24.03.2017 р.) 2017-03-23 2017-03-24
Від-сті про прийн. рішення про попер.надання згоди на вчинення значних правочинів(розм.24.03.2017 р.) 2017-03-23 2017-03-24
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2018-01-23 2018-01-24
Повідомлення про проведення річних ЗЗА 02.04.2018 року 2018-04-02 2018-03-01
Інформація про ЗЗА відп. до ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства", призначені на 02.04.2018 р 2018-03-02 2018-03-02
Кваліфікований ел.підпис - Повідомлення про доповнення річного звіту за 2018 рік(розміщено 16.09.2019) 2019-09-16 2019-09-16
Інформація про ЗЗА відп. до ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства", призначені на 02.04.2018 2018-03-30 2018-03-30
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2018-04-02 2018-04-06
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2019-04-22 2019-03-19
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2019-04-23 2019-04-23
Кваліфікований ел.підпис - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2019-04-23 2019-04-23
Інформація про ЗЗА відп. до ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства", призначені на 22.04.2019 2019-04-19 2019-04-19
Інформація про ЗЗА, призначені на 16.03.2020 2020-03-13 2020-03-13
Кваліфікований електронний підпис на документі від 13.03.2020 2020-03-13 2020-03-13
Кваліфікований електронний підпис на документі від 12.02.2020 2020-02-12 2020-03-12
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 17.03.2020) 2020-03-16 2020-03-17
Кваліфікований електронний підпис на документі від 17.03.2020 2020-03-16 2020-03-17
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщено 17.03.2020) 2020-03-16 2020-03-17
Кваліфікований електронний підпис на документі від 17.03.2020-правочини 2020-03-16 2020-03-17